www.liveweb.vn có trách nhiệm không tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Bạn hoặc theo quy định của pháp luật;
Tại những trường hợp cụ thể, www.liveweb.vn có thể phải cung cấp thông tin của Bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, tuy nhiên, www.liveweb.vn bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Bạn;
Hệ thống bảo mật của www.liveweb.vn được thiết kế, duy trì và bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn bất cứ cá nhân nào truy cập và sử dụng bất hợp pháp các thông tin cá nhân của Bạn;
Việc truy cập thông tin cá nhân của Bạn của nhân viên và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của www.liveweb.vn.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.liveweb.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.liveweb.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.liveweb.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.liveweb.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.liveweb.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
-          Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
-          Tạo lập website bán hàng;
-          Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;
-          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.liveweb.vn;
-          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
-          Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
-          Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.liveweb.vn.
-         Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.liveweb.vn.

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của www.liveweb.vn. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

- Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.
- Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.
- Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn. Những công ty, tổ chức được chia sẻ thông tin của Bạn sẽ chỉ sử dụng cho các giao dịch thanh toán.
- Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
- Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của
www.liveweb.vn, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
- Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ VinaGlue 
Địa chỉ: P1615 Tháp C - Hồ Gươm Plaza - 110 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
Email: support@liveweb.vn
Điện thoại:  02462 951 275

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.liveweb.vn thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng đến Ban quản trị của website www.liveweb.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.liveweb.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, www.liveweb.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Mạng. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.liveweb.vn được www.liveweb.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.liveweb.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.liveweb.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.liveweb.vn
Ban quản lý www.liveweb.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.liveweb.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Tên
- Email
- Số điện thoại
- Địa chỉ IP
- ID của thiết bị di động
- Thông tin được cung cấp bởi bạn khi bạn ứng tuyển vào công việc tại www.liveweb.vn, và có thể bao gồm một vài thông tin nhạy cảm
- Các thông tin khác được bạn tự nguyện cung cấp trong các trường hợp cụ thể

6. Sử dụng Cookies

Cookie là một dạng bản ghi được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt khi người dùng truy cập một website. Trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn xoá cookies, hoặc khoá cookies vĩnh viễn hoặc nhận một lời cảnh báo trước khi lưu trữ một Cookie. Bạn có thể thiết lập tuỳ chỉnh bên trong trình duyệt hoặc vào website dưới đây để nhận thêm hướng dẫn. Tuy nhiên, trong một vào trường hợp, trừ khi Cookies được chấp nhận, một vài phần trên website của chúng tôi sẽ không hoạt động. Nếu bạn cho phép sử dụng Cookies, khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ các tệp Cookies, điều này cho phép chúng tôi đo lường mức độ sử dụng website và các trang của bạn, và cho phép bạn sử dụng nhiều chức năng hơn nữa. Những cookies được sử dụng để lưu trữ địa chỉ IP của bạn sẽ không bao gồm thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không cố gắng tìm ra một người dùng cụ thể nào đó khi họ truy cập website của chúng tôi. Thông tin chi tiết xin xem tại www.allaboutcookies.com

Cookie Tên Mục đích
Google Analytics _utma_utmb

 

_utmc

_utmz

Những Cookies này được sử dụng để thu thập thông tin về việc mọi người truy cập Website của bạn như thế nào. Chúng tôi sử dụng thông tin này để viết các báo cáo, để từ đó cải tiến website tốt hơn. Cookies thu thập thông tin dưới dạng vô danh, bao gồm, số người ghé thăm website, mọi người đến từ đâu (website nào hay page nào khác) Xem Chính sách bảo mật của Google. Thông tin chi tiết về Google Analytics, và bỏ chọn Google Analytics cookies, vui lòng ghé thăm website http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE

 

soundData.sol

www.liveweb.vn có sở hữu và đăng tải một vài Video trên Youtube. Những Video này không tự động có Cookies, nhưng nếu bạn xem video, bạn sẽ có Cookies của Youtube trên máy tính của bạn. Vào www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ để đọc thêm về Chính sách Cookies của Youtube.
Facebook datr
locale
Nút Thích của Facebook là một tiện ích gắn liền với mọi trang WPP.com Không thể gỡ bỏ

 

Đọc thêm về Chính sách Cookie của Facebook tại www.facebook.com/help/cookies/

 

7. Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền, trong phạm vi của chúng tôi, thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ một vài phần trong Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Hãy giúp chúng tôi đánh giá và cải thiện Chính sách bảo mật này.

8. Góp ý

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật trên website, bạn hãy liên hệ chúng tôi theo địa chỉ: 

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Công Nghệ VinaGlue 
Địa chỉ: P1615 Tháp C - Hồ Gươm Plaza - 110 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Email: support@liveweb.vn
Điện thoại:  02462 951 275

 

Trải nghiệm với 15 ngày dùng thử miễn phí - Thay đổi giao diện không giới hạn

Bắt đầu ngay!
Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi !